<< Главная страница

ПРИСЛIВ'Я ТА ПРИКАЗКИКатегории Va ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Дерево мiцне корiнням, людина родом i народом. За рiдний край життя вiддай. Батькiвщина всiм матерям мати. Учися в народу, бо не перейдеш i броду. Краще вмерти стоячи, нiж жити на колiнах. Навiть пташка має рiдну землю. Всяка пташка своє гнiздо знає. У своïй хатi й кутки помагають. Чужа хата гiрше ката. Чужий кожух не грiє. Дон Доном, а найкраще вдома. Заïдеш в чужину, то хоч i бородатий а все сиротина. Рiдна сторона мати, чужа мачуха. Нема гiршоï покути в рiднiм краю носить пута. Свiй край як рай, а чужина як домовина. За рiдною землею i в раю скучно. У чужiй сторонцi навiть не звiдти сходить сонце. Друг-боягуз гiрший лютого ворога. Друзi пiзнаються в бiдi. Одяг кращий новий, а друг старий. Дружба та братство найбiльше багатство. Скажи менi, хто твiй друг, i я скажу тобi, хто ти. Лайкою та криком хати не побудуєш. Згода будує, а незгода руйнує. Краще переконувати словами, нiж кулаками. Сварка до добра не доводить. Громада великий чоловiк. Гуртом можна й море загатити. Сталь гартується в огнi, а людина у трудi. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Роботящi руки гори вернуть. Без роботи день роком стає. Праця облагороджує душу людини. З ним i на каменi доробишся хлiба. Птицю Бог створив для польоту, а людину для роботи. Зробив дiло гуляй смiло. Як дбаєш, так i маєш. Хочеш ïсти калачi не сиди на печi. I за холодну воду не береться. Цiлий день байдики б'є. З кута в кут день без роботи, а вечiр тут. Косо, криво, аби живо. Стук-грюк, аби з рук. Вiк живи вiк учись. Око бачить далеко, а розум ще далi. Якi лiта, такий i розум. Людей питай, але й свiй розум май. Учися сам, щоб iнших навчити. Голова без розуму як лiхтар без свiчки. Письменного голова годує. Наука в лiс не веде, а з лiсу виводить. Наука i труд добрi плоди дають. Не кажи не вмiю, а кажи навчусь. Вчитися нiколи не пiзно. Грамотний видющий i на все тямущий. Одна розумна голова добре, а двi краще. Гадюку як не грiй, вона все одно вкусить. Злий плаче вiд заздростi, а добрий вiд радостi. Ти йому хлiб, а вiн тобi камiнь. Ти йому про дiло, а вiн тобi про козу бiлу. У нього не розживешся i серед зими льоду. Сердите не буває сите. У кого серце вовче, той ïсть, кого хоче. Поганi очi все переклiпають. Тiло в злотi, а душа в болотi. Хiба помилиться, та правду скаже. Брешiть, брешiть, а решту на завтра лишiть! Не всякi жарти бувають чогось вартi. Не смiйся, братку, з чужого упадку. Святий та тихий, а сумлiння злодiйське. Я свою вину на Iвана зверну. На головi блищить, а в головi свистить. Чим розумний стидається, тим дурний величається. Як на, то чує, а як дай, то глухий. Не хочу в ворота розбирайте тин! Порожнiй колосок вище всiх стоïть. Як хочеш пропасти, починай красти. Добре iм'я найкраще багатство. Життя прожити не поле перейти. Бережи честь змолоду! Шабля ранить голову, а слово душу. Не смiйся зi старого сам таким будеш. Чужому лиховi не смiйся. Не мiряй всiх на один аршин. Не говори, що знаєш, а знай, що говориш. Чужим добром не забагатiєш. Нiхто не знає, що його в життi чекає. Так треба жити, щоб нiкому зла не чинити. Шануй старих молодi тебе колись пошанують. Бережи одяг, доки новий, а здоров'я доки молодий. Здоров'я найбiльший маєток. Без здоров'я нема щастя. Здоровий жебрак щасливiший за хворого багача. Здоров'я за найбiльшi грошi не купиш. Хвора людина сама себе не любить. Загоïться, поки весiлля скоïться. Якщо на стрiтення пiвень води нап'ється, то на Юрiя вiл напасеться. Март з водою квiтень з травою. Лiто з дощами осiнь з грибами. Голуби воркують тепло вiщують. Мокрий квiтень, теплий май буде добрий урожай. Трапляється i такий год, що на день сiм погод. Вiтер не знає, що погоду мiняє. Дощ iде не там, де ждуть, а там, де жнуть, не там, де просять, а де сiно косять. Де дуби, там i гриби. Де лелека водиться, там щастя родиться. Не бий бобра, бо не матимеш добра. Весна квiти має, а хлiба в осенi позичає. Зима багата снiгами, а лiто снопами. Квiтневий снiг, як через плач смiх. Зори мiлко, посiй рiдко вродить дiдько. Без догляду й земля свята кругла сирота. Раннi жайворонки на теплу весну. Тепла осiнь на довгу зиму. З'явилися опеньки скiнчилося лiто. Грак вiдлетiв чекай снiгу. Багато було пролiскiв вродить картопля. Нiч без роси день з дощем. Червоне небо на заходi сонця на вiтряну погоду.
ПРИСЛIВ'Я ТА ПРИКАЗКИ


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация