<< Главная страница

ПРО ЗАСНУВАННЯ КИВАКатегории Va ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Лiтописна оповiдь Поляни ж жили в тi часи окремо й володарювали родами своïми... I були три брати: один на ймення Кий, а другий Щек, а третiй Хорив, i сестра ïх Либiдь. Кий сидiв на горi, де нинi узвiз Боричiв, а Щек сидiв на горi, яка нинi зветься Щекавицею, а Хорив на третiй горi, через що i прозвана вона Хоривицею. I збудували вони городок на честь свого старшого брата, й нарекли його Києвом. А навколо города був лiс i пуща велика, i ловили там звiрiв. I були тi мужi мудрими й тямущими, i називалися вони полянами, вiд них в Києвi є поляни й до сьогоднi. Деякi ж, не знаючи, кажуть, що Кий був перевiзником, бо нiбито тодi бiля Києва був перевiз з тiєï сторони Днiпра, тому й говорили: На перевiз на Киïв. Проте коли б Кий був перевiзником, то не ходив би до Царгорода. А втiм, цей Кий княжив у родi своєму i ходив вiн до царя не знаємо лишень до котрого, але знаємо, що великi почестi, як оповiдають, вiддав йому той цар, при якому вiн приходив. Коли ж Кий повертався, прибув на Дунай i уподобав мiсце, i збудував малий городок, i хотiв осiсти в ньому з родом своïм, та не дали йому навколишнi мешканцi. Отож i донинi називають придунайцi те городище Києвець. Кий же повернувся у свiй город Киïв, тут i скончався. I брати його Щек i Хорив, i сестра ïх Либiдь тут померли.
ПРО ЗАСНУВАННЯ КИВА


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация